Organisatie
Visie
Wie zijn wij?
De werkterreinen
De routebeschrijving
Vacatures

                                                       
                                                      
 
Visie
Nederland herbergt veel etnische groepen met een diversiteit aan (verborgen) talenten en competenties. In tal van sectoren worden de interactieve effecten van burgers met verschillende culturele achtergronden steeds meer zichtbaar. 
Multi-2000 staat midden in deze ontwikkelingen en heeft binding met de samenleving. Deze binding komt tot uiting in grote netwerken en relaties met verschillende maatschappelijke organisaties, groepen en kaders met verschillende achtergronden.


Wie zijn wij?

Multi-2000 is gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van projecten en trainingen op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling en interculturalisatie. Onze medewerkers beschikken over kennis van de culturele achtergronden van verschillende etnische groepen in de Nederlandse samenleving. 
Deze kennis, gecombineerd met deskundigheid, expertise en brede netwerken maakt dat Multi-2000 zich heeft ontwikkeld tot partner in het aanpakken van verschillende maatschappelijke onderwerpen.

De werkterreinen
- Jeugdbeleid en jongerenproblematiek
- Leefbaarheid en veiligheid
- Organisatieopbouw en -ontwikkeling 
- Maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk
- Onderwijs en ouderparticipatie van allochtonen
- Cultuur en religie
- Werkgelegenheid en arbeidsparticipatie 


Routebeschrijving

Routebeschrijving downloaden.


Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures.