Opdrachtgevers


Uitgevoerde projecten en opdrachtgevers 
Onze opdrachtgevers zijn divers. Hieronder staat een weergave van een aantal reeds uitgevoerde projecten voor verschillende opdrachtgevers:

Gemeente Utrecht (project Netwerk Inzicht)
Gemeente Amersfoort (project buurtmentoren)
Gemeente Amersfoort (project Netwerk Inzicht)
Gemeente Den Haag: ondersteuning en begeleiding buurtvaderprojecten 
Gemeente IJsselstein (project Netwerk Inzicht)
Odyssee (verzorgen van diverse trainingen)
DVO Dordrecht deskundigheidsbevordering Buurtvaders
KNVB (Interculturalisatietraject voetbalverenigingen) 
Stichting Welzijn Schiedam Aanzet 
Oranje Fonds (project Identiteit Marokkaanse jongeren)
Verwey-Jonker Instituut (interviews afnemen eigen taal)
MCA-communicatie (tekstcontrole vertalingen)
Stichting Welzijn Amersfoort 
Alleato (project Netwerk Inzicht)
Voetbalvereniging VUC (intercultralisatietraject)
Diverse allochtone zelforganisaties (trainingen organisatieopbouw en besturen)
Sovee Amersfoort (project Netwerk Inzicht)